KRITERIER

DETTA GÄLLER FÖR MEDVERKAN

Konstnär

Du är professionell inom ditt område vilket te x innebär att du ska ha en högre konstnärlig utbildning inom ditt konstområde, exempelvis från konsthögskolor. Om du är konstnär men saknar formell utbildning ska du under de senaste fem åren huvudsakligen arbetat med din konstform under din yrkesverksamma tid samt ha verkat i etablerade sammanhang genom återkommande professionella engagemang, se nedanstående punkter. Vid behov kommer vi att be den anmälda att skicka in sitt CV.

Har du högre konstnärlig utbildning (Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack, Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Högskolan för fotografi samt jämförbara utländska högre utbildningar) och/eller medlemskap i KRO/KIF och/eller Konstnärscentrum Nord är du direktkvalificerad. Det gäller även om du tidigare medverkat i KulTur, under förutsättning att du fortfarande är yrkesverksam.

Om högre konstnärlig utbildning eller medlemskap i KRO/KIF, KC Nord saknas, ska minst tre av sju nedanstående punkter uppfyllas:
 

  1. Genomfört separatutställningar i konstgalleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars främsta syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet. 
  2. Deltagit i samlingsutställningar i konstgalleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars främsta syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet. 
  3. Deltagit i jurybedömd utställning på konsthall eller museum. 
  4. Utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  5. Inköpt av stat, landsting/region, kommun eller museum. 
  6. Erhållit stipendium från stat, landsting, kommun, eller erhållit annat enskilt konstnärsstipendium. 
  7. Att på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-6 påvisa att man har bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet under de senaste fem åren, som t.ex. konstprojekt, konstkonsultuppdrag.

Konsthantverkare

Har du högre konstnärlig utbildning och/eller medlemskap i KRO/KIF, Konstnärscentrum Nord, Konsthantverkscentrum är du direktkvalificerad. (se ovan). Om högre konstnärlig utbildning eller medlemskap i KRO/KIF, KC Nord saknas ska minst tre av fem ovanstående punkter uppfyllas och/eller: Att påvisa en produktion till försäljning och visa på försäljningsställen i och utanför länet. Här är det experter inom området som avgör ett deltagande.

Slöjdare

Inom slöjd, av olika genrer gäller att påvisa en produktion till försäljning samt att visa på försäljningsställen i och utanför länet. En merit är att ha deltagit i samlingsutställningar eller genomfört separatutställningar och erhållit uppdrag. Här är det experter inom området som avgör ett deltagande. Även gesällbrev, traderad kunskap, autodidakt yrkesinhämtning samt yrkesskola är meriterande.

Ansökan »